Join the Habitat Family!

 

Tulsa Habitat for Humanity

6235 E. 13th St., 
Tulsa, OK 74112
(P) 918-592-4224
(F) 918-592-0607
info@tulsahabitat.org
Monday - Friday 8:30 a.m. - 5 p.m.

Tulsa ReStore

1234 S. Norwood,
Tulsa, OK 74112
(P) 918-359-5555
(F) 918-359-0272
info@tulsahabitat.org
Monday - Saturday 9 a.m. - 6 p.m.

Tulsa Restore rack

1112 S. Memorial Drive,
Tulsa, OK 74112
(P) 918-794-7181
info@tulsahabitat.org
Monday - Saturday 9 a.m. - 8 p.m.